"USKALLUSTA OTTAA KANTAA"

Eduskuntavaaliehdokas Timo Suhonen (sd.) kertaa kirjoituksessaan (WL 9.3.) paikallista päätöksenteon historiaa Sote- valinnanvapauspilotista poisjäämisestä. Tässä tilanteessa, jossa maan hallitus on eronnut ja Sote kaatunut, on menneen sijaan suunnattava katse jo tulevaan. Sote- uudistusta tarvitaan, sen ovat todenneet kaikki puolueet. On totta,...

Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tulevaisuudessa Suomi menestyy osaamisellaan ja, että nuorten koulutukseen on panostettava. Keskustelut toisen asteen pakollisuudesta ja oppivelvollisuusiän nostamisesta vääristävät keskustelua niistä syistä, jotka johtavat siihen, että tällä hetkellä noin joka kymmenes 16-24- vuotiaista nuorista ovat vailla...

Vaikka ikäihmiset ovat entistä toimintakykyisempiä ja terveempiä, monisairaiden ja pitkäaikaislääkitystä käyttävien määrä lisääntyy. Lähes kaikki 75 vuotta täyttäneistä käyttää lääkkeitä ja joka kymmenennellä on käytössään yli 10 lääkettä. Vähintään joka kymmenes käyttää myös iäkkäille sopimattomia lääkkeitä. Sosiaali- ja terveysministeriön...

On selvää, että tunnemme todellista järkytystä ja jopa vihaa Oulun ja Helsingin tapahtumia kohtaan. Kaiken tämän, koko kansakuntaamme koskettavan surun keskellä, on pystyttävä keskustelemaan asioista niiden oikeilla termeillä ja asiallisesti. Maahanmuutosta ei voi puhua
yhtenä käsitteenä, vaan siinä on erotettava humanitaarinen, turvapaikka- ja...

Nuorten työpajatoiminta on alle 29-vuotiaille suunnattua palvelua. Tavoitteena on henkilökohtaisen valmennuksen avulla saattaa koulutus loppuun, päästä koulutukseen tai töihin. Vuonna 2017 Pohjois-Savon ja - Karjalan alueella toimintaan osallistui yhteensä n. 1 100
nuorta. Heistä suurin osa oli toisen asteen opiskelijoita tai peruskoulunsa...

Väestöennusteen mukaan vuonna 2030 joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias. Yhteiskuntamme tarjoaa varsin kattavat terveystarkastukset lapsille, koululaisille, opiskelijoille ja työtätekeville. Eläkeiässä säännöllisiä terveystarkastuksia ei tarjota yhteiskunnan puolesta. Tulevaisuuden haasteeksi tulee muodostumaan mm. kotihoidon ja...

Tänään se on totta. Minut on valittu Savo-Karjalan kokoomuksen kansanedustajaehdokkaaksi. Kiitän saamastani luottamuksesta. Seuraavat viisi kuukautta tulevat varmasti olemaan täynnä kovaa työtä ja taivallusta, mutta sitä en pelkää ja haasteista pidän.