Säännölliset terveystarkastukset myös eläkeläisille

05.12.2018

Väestöennusteen mukaan vuonna 2030 joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias. Yhteiskuntamme tarjoaa varsin kattavat terveystarkastukset lapsille, koululaisille, opiskelijoille ja työtätekeville. Eläkeiässä säännöllisiä terveystarkastuksia ei tarjota yhteiskunnan puolesta. Tulevaisuuden haasteeksi tulee muodostumaan mm. kotihoidon ja hoivapalveluiden riittävyys, sekä oikein ajoitettu palvelutarjonta ikäihmisille.

Ikääntyminen tuo luonnostaan muutoksia ihmisen fyysisiin ominaisuuksiin ja henkiseen kapasiteettiin. Jalka ei enää nouse kepeästi, muisti alkaa heiketä ja sairauksien todennäköisyys
lisääntyy. Meidän on nähtävä ikääntymiseen liittyvät haasteet kokonaisvaltaisemmin. Oikein ja tarpeeksi aikaiseen vaiheeseen ajoitetut, säännölliset terveystarkastukset ovat avain
eläkeläisten hyvinvointiin. Huomiota tulee kiinnittää niin ravitsemukseen, liikuntaan, turvallisuuteen, muistiin, lääkitykseen kuin yksinäisyyteenkin.

On tärkeää, että sekä julkinen sektori että terveys- ja hoiva-alan yritykset täydentävät toistensa osaamista. Oikein ajoitettua terveystietoa hyödyntäen voimme tarjota palveluja, apua ja tukea ikäihmisten laadukkaaseen kotona asumiseen, jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen.

(julkaistu 4.12.2018 Warkauden lehdessä,  5.12.18 Karjalaisessa, 13.12.18 Savon Sanomissa)