Maltilla uudistuksia eteenpäin

24.03.2019


Eduskuntavaaliehdokas Timo Suhonen (sd.) kertaa kirjoituksessaan (WL 9.3.) paikallista päätöksenteon historiaa Sote- valinnanvapauspilotista poisjäämisestä. Tässä tilanteessa, jossa maan hallitus on eronnut ja Sote kaatunut, on menneen sijaan suunnattava katse jo tulevaan. Sote- uudistusta tarvitaan, sen ovat todenneet kaikki puolueet. On totta, että rahaa on käytetty paljon kaatuneen Sote- uudistuksen valmisteluun, mutta siitä saatavat hyvät käytänteet esim. lapsi- ja perhepalveluiden rakentamisessa, omien toimintojen tarkastelussa ja yhtenäiset ICT- ratkaisut potilastietojen saatavuudessa ovat hyödynnettävissä tulevaisuudessakin.

Kirjoituksessaan Suhonen (sd.) näkee yksityiset toimijat ainoastaan uhkana sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana. On muistettava, että sosiaali- ja terveysalalla toimii myös esim. lukuisia hoiva-alan mikro ja pk- yrityksiä, myös paikallisesti. Nämä yritykset eivät vain työllistä omistajaansa vaan myös muita. Palvelusetelien käytön mahdollistaminen on lisännyt asiakkaiden itsemääräämisoikeutta saada palvelua haluamaltaan palveluntuottajalta. On huomioitava, että ilman palvelusetin käytön lisäämistä myös Leppävirralla vanhuksia olisi jouduttu hoitamaan vuodeosastolla tehostetun palveluasumisen sijaan. Esimerkkinä vielä mainittakoon yksityiset ammatilliset perhekodit, jotka tarjoavat turvallisen kodin lapselle ja nuorelle silloin, kun omassa kotona asuminen syystä tai toisesta ei ole mahdollista. Täten yleistäminen pelkkään omistajapohjaan perustuen on mielestäni väärin. Ostopalveluita on tarvittu myös jo nyt Varkaudessa turvaamaan esim. ensiavun ja kotihoidon toimintaa. On parempi turvata palveluiden saatavuus kuin jättää ne kokonaan hoitamatta. Jatkossakaan julkinen puoli ei pysty itse tuottamaan kaikkia palveluita vaan siihen tarvitaan niin yksityistä kuin kolmattakin sektoria. Tämän on myöntänyt myös SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.


Vanhustenhuollossa tapahtuneet järkyttävät ylilyönnit eivät ole missään nimessä hyväksyttäviä ja näistä meidän on otettava opiksemme. Välttääksemme tämänkaltaiset virheet, on meidän jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, että sopimuksia noudatetaan ja niiden toteuttamista valvotaan tehokkaammin. Lisäksi sopimusten noudattamatta jättäminen on sanktioitava ja myös sanktioiden täytäntöönpanoa on valvottava. Tämä koskee kaikkia sopimuksia, ei vain vanhustenhuollossa olevia. Yhtälailla on meidän huolehdittava julkisen puolen laadunvalvonnasta.


Uudistuksia tarvitaan. Ne on tehtävä kohtuutta, harkintaa ja malttia käyttäen sekä pieni askel kerrallaan. Pelkän ideologisen aatteen perusteella ei mitään vaihtoehtoja voi sulkea pois vaan on huolehdittava siitä, että laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat saatavissa tarpeeksi ajoissa lähipalveluina. Mennään eteenpäin.

(julkaistu Warkauden lehdessä 12.3.2019)