MUKANA POLITIIKASSA

Politiikassa olen ollut mukana jo vuodesta 2008 lähtien niin paikallisesti kuin maakunnallisesti. Olen kolmannen kauden Varkauden kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen sekä Pohjois-savon maakuntavaltuutettu ja maakunnan yhteistyöryhmän jäsen. Lisäksi vaikutan Varkauden Aluelämmön hallituksessa ja minut on valittu perustettavan Kallaveden työterveys osakeyhtiön hallitukseen varkautelaisena jäsenenä. Lisäksi minulla on jäsenyys lukuisissa kaupungin työryhmissä ja olen myös Varkauden kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja paikallisen Kokoomuksen hallituksen jäsen.

Minulle Kokoomus on ollut luontainen valinta sen edustamien arvojen puolesta. Tasa-arvoinen ja suvaitsevainen suomalainen yhteiskunta kuuluu mielestäni kaikille ihon väriin, uskontoon tai alkuperäiseen kansallisuuteen katsomatta, myös velvollisuksineen. Etuusjärjestelmien tulee olla sellaisia, että ne kannustavat yksilöä taloudelliseen aktiivisuuteen sen sijaan, että ne lamauttaisivat. Kannustavuutta ei voida mitata pelkästään kovalla valuutalla vaan se tarkoittaa minulle myös mm. rohkaisemista avoimempaan yhteisöllisyyteen.

On helppo allekirjoittaa puolueen arvot sivistyksen ja elinikäisestä oppimisesta varhaiskasvatuksesta vaareihin. Suomi on saanut olla ylpeä saavuttamistaan oppimistulosten vertailuista ja se on taso, josta on jatkossakin vähintään pidettävä kiinni. 

 Välittäminen heijastuu vilpittömänä lapsiperheiden ja nuorten auttamishaluna. Siksi pidän erittäin tärkeänä myös vapaaehtois- ja järjestötoimintaa Varkauden Sydännaisten puheenjohtajana. Tämä on yksi niistä asioista, joihin politiikkaa ei sotketa vaan heikoimpien puolta pidetään suurella sydämellä.